Toy Run Groningen
,
 
Stichting Actie Stoomboot

 
 
Toy Run Groningen

Dit jaar, 2014, wordt de 23e Toy Run op zondag 30 november 2014 gereden.

Wij willen het volgende aan alle deelnemers vragen;
Geen "Burn-Outs" te maken.
Geen gebruik maken van de "dodemansknop" om zo'n lekker knaleffect te krijgen van de na-ontsteking
Niet te gassen. We zijn geen race.
Langs de route en op de Vismarkt staan vele kinderen met hun ouders. Het is voor deze kinderen ook een feest. Laten wij hen ook dat feest bezorgen en laten wij zien dat wij met elkaar voor een feest kunnen zorgen. Wij rekenen op jullie medewerking.

De Gemeente Groningen heeft de volgende passage in de vergunnig opgenomen;
Deze vergunning wordt onder de volgendevoorschriften en voorwaarden verleend:

Openbare orde en veiligheid
-De organisatie kan opgedragen worden om het evenement, of een onderdeel hiervan, stil te leggen bij incidenten met slachtoffers, als de veiligheid van het publiek, de slachtoffers en/of de hulpverlening niet gewaarborgd kan worden, of de openbare orde anderszins in het geding komt;
-Bij calamiteiten moet 1-1-2 gebeld worden. De vergunninghouder is hiervoor verantwoordelijk en moet tijdens het evenement bereikbaar zijn voor de parate diensten;
-De organisatie is primair verantwoordelijk voor een goede en ordelijke gang van zaken van het evenement;
-Het is door het bevoegd gezag niet toegestaan om opvallende colours en patches te dragen gedurende de Toyrun. De organisatie ziet hier op toe. De politie is hierin signalerend;


Let op
: Om mee te rijden heb je een polsbandje nodig. Deze worden verkocht bij de MTC Haren vanaf 10:00.
Ze kosten € 10,00 en de opbrengst gaat geheel naar het Martiniziekenhuis voor de inrichting van een tienerkamer.
Voorverkoop van de polsbandjes bij de volgende adressen:
Twin-Parts-Groningen (voor openingstijden klik op de link)
Oeverkruid 6
9738 AK Groningen
Tel. 050-577 91 99
Fax. 050-571 38 56

Target Lasergame (voor openingstijden klik op de link)
Oosterkade 6
9711 RS Groningen
Tel. 050-314 41 20

Pinnen kan niet dus graag enkel contant en gepast betalen.

Start om:
10:00 verzamelen, polsbandje kopen en oude herinneringen ophalen bij de MTC Haren (Gideonweg 23, Groningen) Volg deze link voor de lokatie (alle tijden bij benadering)
11:00 vertrek korte toerrit vanaf MTC Haren naar Kartcentrum Groningen Zie deze link voor de lokatie
12:00 aankomst bij Kartcentrum Groningen Op dit punt zijn ook polsbandjes te koop. Bij de witte bus met de Toy Run vlaggen.

13:00 aankomst op Vismarkt.Op de Vismarkt zal dit jaar een uitgebreide Sinterklaasviering zijn. (Dus langer dan andere jaren.) Ook hier zijn polsbandjes te koop bij de witte bus met Toy Run vlaggen.
14:30 vertrek naar het Martiniziekenhuis
15:00 Aankomst Martiniziekenhuis. Hier zal enkel een cheque worden aangeboden aan het Martiniziekenhuis door Sinterklaas.
Van deze cheque gaat het Martiniziekenhuis een complete tienerkamer maken. Van de oplevering zullen foto's worden gemaakt.
16:00 Einde Toy Run 2014
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om na afloop te genieten van een kop koffie, frisdrank of iets anders bij de Veterans MC Northcrew, Ingang bunker aan de achterzijde. Rijksstraatweg 16, Haren.


Houd deze pagina in de gaten wil je op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen of updates.

De Toy Run Groningen werd in 2011 voor de twintigste keer gereden. Ter gelegenheid daarvan is er éénmalig een badge te koop. Deze badge is, in zeer beperkte oplage, te verkrijgen.
De kosten zijn € 10,00. Bij bestelling per e-mail komt daar € 0,50 cent aan portokosten bij.
De opbrengst gaat in zijn geheel naar de stichting Actie Stoomboot.

Toy Run Groningen

De stichting Actie Stoomboot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voor, tijdens of na het evenement.

Een ieder waarvan het bestuur en medewerkers van de stichting Actie Stoomboot het nodig acht kan verzocht worden het evenement te verlaten.

 Toy Rin Groningen
 


Snelle links

Toy Run Groningen 2013

De Toy Run in 2013
lees meer>

Toy Run Groningen
De laatste poster downloaden? (PDF of JPEG)
klik hier> (2,77 MB, PDF)
Klik hier> (728 KB, JPEG)

 
 
 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS! Facebook Twitter Flickr Picasa Picasa Toyrun Groningen